1. BS Nguyễn Tuấn Linh - Giám đốc chuyên môn hệ thống Nha khoa An Bình

- Bs CK I Răng – Hàm – Mặt

- Có 15 năm kinh nghiệm

-  Chứng chỉ cấy ghép Implant

- Chứng chỉ chỉnh nha

- Chứng chỉ phẫu thuật tạo hình nha chu

- Chứng chỉ quốc tế mặt dán sứ Veneer

- Chứng chỉ phục hình răng thẩm mỹ

- Chứng chỉ phẫu thuật răng khôn mọc lệch ngầm

2. BS Nguyễn Văn Tài

- Bs CK Răng – Hàm – Mặt

- Có 15 năm kinh nghiệm

-  Chứng chỉ cấy ghép Implant

- Chứng chỉ chỉnh nha

- Chứng chỉ phẫu thuật tạo hình nha chu

- Chứng chỉ quốc tế mặt dán sứ Veneer

- Chứng chỉ phục hình răng thẩm mỹ

- Chứng chỉ phẫu thuật răng khôn mọc lệch ngầm

3. BS Nguyễn Hải Hùng

 Bs CK Răng – Hàm – Mặt

- Có 15 năm kinh nghiệm

-  Chứng chỉ cấy ghép Implant

- Chứng chỉ chỉnh nha

- Chứng chỉ phẫu thuật tạo hình nha chu

- Chứng chỉ quốc tế mặt dán sứ Veneer

- Chứng chỉ phục hình răng thẩm mỹ

- Chứng chỉ phẫu thuật răng khôn mọc lệch ngầm

4. BS Hoàng Xuân Tùng

- Bs CK II Răng – Hàm – Mặt

- Có 15 năm kinh nghiệm

-  Chứng chỉ cấy ghép Implant

- Chứng chỉ chỉnh nha

- Chứng chỉ phẫu thuật tạo hình nha chu

- Chứng chỉ quốc tế mặt dán sứ Veneer

- Chứng chỉ phục hình răng thẩm mỹ

- Chứng chỉ phẫu thuật răng khôn mọc lệch ngầm