Tất cả tin tức

Admin: Trần Hạnh

Răng số 6 và số 7 là hai răng hàm lớn chính, đóng vai trò chính trong hoạt động ăn nhai. Tuy nhiên tỉ lệ bị sâu và mất răng lại cao nhất. Vai trò của răng số 6 Răng số 6 chính là răng hàm vĩnh viễn, mọc sớm nhất và...